A.    Tugas Pendahuluan : 1.        Jelaskan secara lengkap definisi Tree? 2.        Jelaskan Istilah-istilah umum dalam Tree : a.       Prodecessor b.      Successor c.       Ancestor d.      Descendant e.       Parent f.       Child g.