Artikel renungan : Ngerembug Bab Ngalestariake Kaunggulan Alam Nagari Kita

Posted on

Kula sekedhik badhe atur babagan ingkang sakpunika dados wacana dhateng nagari-nagari ing dunya.kula ngutarake ngangge basi jawi,sakderengé inggih nyuwun ngapunten lepat kula saklebet babarake punika. Indonesia kathah wana ingkang ageng, ugi jembar lan sampun kondhang wonten ing saindhenging jagad minangka bumi ingkang subur makmur loh jinawi punika pancen sanes pamuji lan pambiji. Kaunggulan-kaunggulan punika mboten kadarbeni dening nagari sanes.
Sadaya mangertos lelagon koes plus ingkang anggadhahi judul “kolam susu”. Punika saget ngambarake sejatosipun nagari kita, kaelokan kalawau arupi kathahing jenis-jenis tetaneman ingkang tuwuh wonten ing bumi. Pramila boten maiben manawi ing satunggaling panggenan wonten jenising wana ingkang boten saged pinanggih ing sanesipun. Umpamipun ing laladan kalimantan tengah ugi wetan, kathah wana ingkang arupi wana penjalin,kajeng besi lan sanesipun. Ing laladan redi lawu sarta laladan malang sakanan-kirinipun kathah pinanggih cemara pinus, ugi ing laladan Rembang, Blora, Tuban lan Bojonegoro kathah wana jati, sak niki kathah ingkang telas amergi polah tingkahipun manungsa. Lan boten kasupen ing laladan Parahyangan saged pinanggih wana rasamala.

Punika sadaya kalawau minangka tanda bukti bilih sayektosipun nagari kita punika pikantuk nugrahaning gusti ingkang maha kuasa arupi laladan ingkang gemah-ripah. Menawi sae manungsa tansah jagi kalestarianipun wana-wana ugi alam kita. Wana bebanjengan lan saged tuwuh ngrembaka ing laladan pulo jawi, sumatra, kalimatan, sulawesi
lan irian.

Mligi ing laladan irian sakniki kasebut papua, wana-wana kalawau taksih awujud wana ingkang tuhu, kulo boten ngertos punika tasih kados mekaten. Ing tanah jawi mawon ingkang tansah kondang wana nipun,kadosipun panas
boten adem kaadaanipun. Laladan wana ingkang pinanggih sampun gundul, sekedhik-kedhik nagari kita kedaden erosi, tanah ingkang longsor, sarta banjir bandhang boten saged di pungkiri. Laladan wana sami di babat damel lahan pabrik,pamukiman warga, ugi kayunipun. Kobongan wana ugi panyebab kantun sekedhik laladan wana datheng manungsa. Kanggenipun putra-putri panerus bangsa sayoginipun ngalestariake alam nagari kita, ugi saged damel pariwisata ingkang saged para wisatawan mancanegara ugi domestik dhateng.

Taun-taun punika pamarentah ugi sampun gegayutan anggadhahi memajuake kaunggulan nagari kita. Sehingga manutuping atur wacana,kula badhe ngajak kaliyan sadaya, ngelastirakae alam lam budaya kita ingkang damel kaelokan nagari indonesia asri lan adem. Mugi wacana punika saged nggugahan manah kita. Sadaya kalawau kita wangsulake marang pamikiran tiyang nem-neman sapunika, kalih iptek ingkang sampun kathah sumebyar. Matur nuwun.

Gravatar Image
Suka jalan-jalan, naik sepeda, bermain code-code asal tidak suka mengkode cinta. Hubungi email : andhika.na@gmail.com jika anda butuh website untuk personal maupun bisnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.